X
 当前位置: > 首页 -> 研究生教育 -> 教学管理
【公示】2023年度研究生国家奖学金评选结果
分割线

  根据《普通高等学校研究生国家奖学金评审办法》以及河北大学《关于开展河北大学2023年研究生奖学金评定工作的通知》的要求,经我院研究生奖学金评审委员会评审,拟推荐以下四名同学申报2023年度研究生国家奖学金:

    邢文杰, 2021级,人工智能专业

    郭玲娜, 2021级,网络空间安全专业

    黄顺久, 2021级,人工智能专业

    王志文, 2021级,计算机科学与技术专业

    

    公示期: 2023.09.25-2023.10.08

    如对公示结果有异议,请在公示期内向学院提交署名书面材料,学院研究生奖学金评审委员会负责对提出异议人员身份保密。

    地点:C1-507

    电话:5073075                                                                         

网络空间安全与计算机学院
2023.9.25